0086-571 88220653- hzpt@hzpt.com
Eitemau 0
Dewiswch Tudalen

Cadwyn Peirianneg

Mae cadwyn peirianneg yn fath o wregys sy'n darparu trosglwyddiad pŵer a gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau diwydiannol. Mae'r gadwyn yn gryf ac yn wydn a gall wrthsefyll amrywiaeth o bwysau. Mae ei allu llwyth uchel yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer swyddi heriol. Mae rhai o'i gymwysiadau yn cynnwys cymwysiadau lumber, tryciau fforch godi, a drilio olew. Mae HZPT, cyflenwr cadwyni peirianneg blaenllaw yn Tsieina, yn cynnig cadwyni peirianneg Tsieina am y prisiau gorau. Cysylltwch â ni nawr os oes gennych ddiddordeb!


Cadwyn Peirianneg

Yn y diwydiant peirianneg, defnyddir cadwyni mewn systemau cludo a systemau gyrru. Fe'u gwneir gydag uniadau pin a chysylltiadau sy'n darparu cryfder ac anhyblygedd. Maent hefyd yn gallu symud i'r ochr a mynd o amgylch cromliniau. Mae'r mathau hyn o gadwyni wedi bodoli ers y 1880au. Fe'u gwneir o ddur wedi'i rolio'n boeth ac weithiau cânt eu trin â gwres ar gyfer cryfder ychwanegol. Fe'u defnyddir mewn cludwyr, codwyr bwced, a pheiriannau drilio olew. Rhaid iddynt allu gwrthsefyll y pŵer a gynhyrchir gan y prif symudwr.

Nodweddion Cadwyn Peirianneg

Offeryn mesur yw'r gadwyn beirianneg i fesur pellteroedd yn gywir. Mae'n cynnwys dolenni sydd wedi'u cysylltu ar ongl sgwâr. Yn nodweddiadol, hyd y gadwyn yw pump, deg, ugain, neu dri deg metr. Mae cysylltiadau wedi'u gosod un droedfedd ar wahân, ac mae pob dolen yn mesur 7.92 modfedd. Mae'r cadwyni hyn hefyd yn cynnwys modrwyau pres neu dalies sy'n nodi ysbeidiau un metr. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws pennu cyfanswm yr hyd.

Mae dau fath o gadwyni dur peirianneg: y rhai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer codi a'r rhai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cludo. Mae angen i gadwyn godi allu gwrthsefyll straen tynnol uchel, a rhaid iddi fod yn ddigon hydwyth a gwydn i wrthsefyll blinder. Defnyddir y rhan fwyaf o gadwyni dur peirianneg mewn cymwysiadau cludo, tra bod eraill yn cael eu defnyddio mewn gyriannau. Gallwch ddod o hyd i gadwyni dur peirianneg mewn cludwyr, fforch godi, codwyr bwced, peiriannau drilio olew, a mwy. Rhaid i'r cadwyni hyn allu gwrthsefyll y pŵer a gynhyrchir gan y prif symudwr.

Cadwyni Rholer VS Cadwyni Peirianneg

Yn gyffredinol, mae cadwyni peirianyddol ychydig yn wahanol i gadwyni rholio. Yn gyffredinol, defnyddir cadwyni rholer ar gyfer trosglwyddo pŵer, tra bod cadwyni peirianyddol yn cael eu defnyddio i drin deunyddiau. Mae rhai gwahaniaethau mewn strwythur rhwng y ddau fath o gadwyn, a dyna pam ei bod yn hanfodol sicrhau eich bod yn dewis y gadwyn gywir i ddiwallu'ch anghenion. Yn nodweddiadol nid oes angen rholeri mewn cadwyni trin deunydd, fodd bynnag, maent yn elfen hanfodol o'r gadwyn trosglwyddo pŵer. Os ydych chi'n defnyddio cadwyni rholio, gallwch ddisgwyl bod gweithrediad cyflym yn fwy diogel, a bod cadwyni peirianyddol yn fwy cadarn, gwydn ac yn para'n hirach oherwydd bod ganddynt bellter llai rhwng y sbrocedi.

Cadwyn Roller VS Gadwyn Beirianneg