0086-571 88220653- hzpt@hzpt.com
Eitemau 0
Dewiswch Tudalen

Cadwyn Pintle

Dyfais trin fecanyddol yw cadwyn beint sy'n trosglwyddo deunyddiau. Gellir eu defnyddio mewn llawer o wahanol gymwysiadau ac maent yn hynod amlbwrpas. Defnyddir cadwyni pintl yn aml fel taenwyr tail a gallant wrthsefyll llwythi trwm am gyfnodau hir. Fe'u defnyddir hefyd mewn cyfleusterau dŵr gwastraff a gallant wrthsefyll tymheredd uchel a deunyddiau cyrydol. Mae HZPT, un o'r gwneuthurwyr cadwynau pintle mwyaf profiadol yn Tsieina, yn darparu cadwyni pintle Tsieina fel cadwyni pintle dur, cadwyni pintle cast o wrthwynebiad gwisgo uchel am brisiau cystadleuol. Cysylltwch â ni nawr!


Cadwyn Pintle

Mae cadwyni pintl yn ateb gwych ar gyfer cludo llwythi trwm, ac maent ar gael mewn amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae'r cadwyni hyn yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys offer amaethyddol, cadwyni trawsyrru pŵer, a chadwyni cludo. Mae eu dyluniad casgen agored yn atal deunyddiau rhag cronni ar y pinnau ac yn sicrhau gweithrediad llyfn. Maent hefyd yn gallu gwrthsefyll blinder a gwisgo.

Nodweddion Cadwyn Pintle

Mae cadwyn peint yn gadwyn wydn, hyblyg a ddefnyddir mewn llawer o wahanol gymwysiadau amaethyddol. Fe'i cynlluniwyd gydag isafswm pellter cefn a chefn agored sy'n atal cymalau anystwyth, brau. Gellir defnyddio cadwyni pintl gydag amrywiaeth o atodiadau a gallant symud amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae tyllau dyrnu manwl y gadwyn yn caniatáu ar gyfer mwy o arwynebedd arwyneb a chynhwysedd llwyth gwaith. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud cadwyni peint yn ddewis ardderchog ar gyfer llawer o wahanol gymwysiadau.

Manteision Cadwyn Pintle

Yn wahanol i fathau eraill o gadwyni, mae gan gadwyni pintl lwyni sy'n lleihau ffrithiant a thraul. Rhain cadwyni trawsyrru hefyd yn cynnwys arwynebedd isel i leihau'r risg o ddeunydd yn cael ei ddal yn y rholeri, a all ddigwydd gyda chadwyni safonol. Yn ogystal, mae cadwyni peint yn fforddiadwy iawn ar y cyfan. Fe'u defnyddir hefyd mewn mwyngloddio a diwydiannau eraill sydd angen symud deunyddiau dros bellteroedd hir.

Defnyddir cadwyni pintl o bob dosbarth yn eang mewn amrywiaeth eang o systemau cludo. Mae'r gyriannau cadwyn pintle hyn yn cynnig cryfder uchel a bywyd gwisgo hir. Yn wahanol i gadwyni cafn, dim ond i un cyfeiriad y gall cadwyni pintl symud, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer trin eitemau. Maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer gofaniadau oeri.

Mantais fawr arall o yrru cadwyn peint yw eu cyflymder a'u gwydnwch. Gallant symud deunyddiau mawr dros bellteroedd hir a gellir eu hatgyweirio'n hawdd. Mae'n hawdd glanhau a thrwsio cadwyni pintl hefyd. Gall cadwyn fudr achosi cronni rhwng y cyswllt a'r sbroced, gan achosi cyflwr gorlwytho. Mae gan gadwyni pintle hefyd adeiladwaith casgen agored, sy'n atal deunyddiau tramor rhag mynd yn sownd yn y gadwyn.

Cais Cadwyn Pintle

Defnyddir cadwyni pintl mewn amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys cyfleusterau amaethyddol, dŵr a dŵr gwastraff. Maent yn wydn a gallant drin llwythi mawr am gyfnodau hir o amser. Yn ogystal â'u cymhwysiad mewn cymwysiadau amaethyddol, gellir eu defnyddio hefyd mewn amgylcheddau cyrydol. Oherwydd eu hadeiladwaith casgen agored, mae cadwyni pintl yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys blychau chwistrellu a systemau bwydo.

Defnyddir cadwyni peint o bob dosbarth mewn sawl math o systemau cludo. Mae eu cryfder a'u gwrthsefyll traul yn eu gwneud yn ddewis rhagorol. Maent hefyd wedi'u cynllunio i symud i un cyfeiriad ar y tro. Mae hyn yn eu gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer symud eitemau o un rhan o ffatri i'r llall.

Maent hefyd yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn cerbydau. Mae defnyddiau cadwyni peint eraill yn cynnwys beiciau, cynaeafwyr porthiant, taenwyr tail, ac offer trin grawn.

Un dosbarth o gadwyni pintl yw y dosbarth 400. Mae'r rhain yn gryf iawn ac yn gost-effeithiol. Maent yn cynnwys casgenni agored i atal deunyddiau rhag mynd yn sownd yn y gadwyn. Maent yn addas ar gyfer amgylcheddau sgraffiniol ac fe'u defnyddir yn gyffredin yn y diwydiannau siwgr, dŵr gwastraff a mwyngloddio.

Cais Cadwyn Pintle

Sut i gynnal cadwyni pintle?

Mae cadwyni pintl yn fath o gadwyn sy'n symud deunyddiau trwm dros bellteroedd hir. Mae'r math hwn o gadwyn yn wydn, yn hawdd ei atgyweirio, a gall symud deunyddiau mawr mewn cyfnod byr. Fodd bynnag, dylid cadw cadwyni pintl mewn cyflwr glân er mwyn atal deunyddiau tramor rhag cronni yn nannedd y sbroced.

Sprockets Cadwyn Pintle

Mae sbrocedi cadwyn peint amaethyddol fel arfer wedi'u gwneud o ddur wedi'i beiriannu'n llawn ac maent yn fwy “mewn traw” na sbrocedi cast neu fflam wedi'u torri. Mae hyn yn sicrhau gweithrediad llyfn a pherfformiad mwy cyson. Mae'r dyluniad hwn hefyd yn cynnig gwydnwch a hirhoedledd. Defnyddir cadwyni pintl yn gyffredin mewn cymwysiadau amaethyddol, mwyngloddio a thrin dŵr. Mae eu hadeiladwaith casgen agored yn lleihau cyswllt arwyneb pin ag wyneb gerio'r gadwyn ac yn helpu i atal trawiad a achosir gan gyrydiad a deunydd yn cronni yng ngwreiddiau'r sbrocedi. Gall HZPT hefyd ddarparu sbrocedi ar werth.

Sprockets Cadwyn Pintle