0086-571 88220653- hzpt@hzpt.com
Eitemau 0
Dewiswch Tudalen

Affeithwyr sgaffaldiau

Mae ategolion sgaffaldiau yn rhannau a ddefnyddir i weithgynhyrchu sgaffaldiau neu'n rhan anhepgor o'r gwaith adeiladu sgaffaldiau.

Mae ategolion sgaffaldiau yn offer, cydrannau neu beiriannau ychwanegol y gellir eu defnyddio gyda sgaffaldiau neu lwyfannau gwaith eraill i'w gwneud yn fwy diogel, yn haws i'w defnyddio, ac yn fwy effeithiol yn y gweithle. Er enghraifft, mae jac ysgol yn affeithiwr ar gyfer ysgol risiau sy'n darparu sefydlogrwydd a diogelwch ychwanegol.

Gall ategolion sgaffaldiau gynnwys cromfachau wal neu fracedi ochr, addaswyr, ysgolion, a llawer mwy o eitemau, yn dibynnu ar yr angen. Maent wedi'u cynllunio i helpu i wella systemau sgaffaldiau a chreu amgylchedd gwaith mwy diogel.