0086-571 88220653- hzpt@hzpt.com
Eitemau 0
Dewiswch Tudalen

Rhannau Metel Taflen

Beth yw Metel Llen?

Gelwir metel sydd wedi'i brosesu'n ddiwydiannol yn ddarnau tenau, gwastad yn fetel dalen. Un o'r deunyddiau sylfaenol a ddefnyddir mewn gwaith metel yw dalen fetel, y gellir ei blygu a'i dorri'n ystod eang o siapiau. Gellir cynhyrchu metel dalen o amrywiaeth eang o fetelau, gan gynnwys alwminiwm, pres, copr, dur, tun, nicel a thitaniwm. Mae arian, aur a phlatinwm yn fetelau dalennog arwyddocaol ar gyfer cymwysiadau addurniadol (defnyddir metel dalen blatinwm hefyd fel catalydd).

Rhannau dalen fetel:

Mae dalennau metel yn cael eu pwnio, eu torri, eu stampio, a'u plygu i greu rhannau metel dalen mewn gweithgynhyrchu metel dalen. Defnyddir amrywiaeth o wahanol raglenni CAD i greu ffeiliau CAD 3D, sydd wedyn yn cael eu trosi i god peiriant, sy'n rheoli'r peiriannau a ddefnyddir i dorri a siapio'r dalennau'n fanwl gywir i'r rhannau gorffenedig. Mae rhannau metel dalen yn ardderchog ar gyfer ystod eang o gymwysiadau gan eu bod yn enwog am eu gwydnwch. Oherwydd costau sefydlu cychwynnol a deunyddiau uchel, rhannau ar gyfer treialon cyfaint isel a rhediadau cynhyrchu cyfaint uchel yw'r rhai mwyaf cost-effeithiol.

Defnydd Rhannau Metel Llen:

Mae soffistigedigrwydd offer, deunyddiau a thechnoleg wedi cynyddu. Oherwydd hyn, mae cynhyrchwyr dur di-staen bellach yn gallu cynnig amrywiaeth ehangach o rannau a chydrannau i nifer hir o wahanol ddiwydiannau. Heddiw, mae saernïo dalen fetel yn elfen allweddol o lawer o sectorau sy'n cynhyrchu nwyddau gorffenedig gyda manwl gywirdeb uchel.

Diwydiant HVAC:

Ar gyfer llawer o'i ddarnau, mae hefyd yn dibynnu'n sylweddol ar gynhyrchu metel dalen. Yn ogystal â dewis o ddeunyddiau crai, megis alwminiwm a dur di-staen, mae gan fusnesau ddetholiad o orffeniadau.

Diwydiant Gosodiadau Ysgafn:

Ystyriwch y sector gosodiadau goleuo fel enghraifft dda. Mae gwneuthuriad metel dalennau personol yn galluogi busnesau yn y diwydiant hwn i greu gosodiadau golau syfrdanol a defnyddiol. Mae hyn yn cynnwys gosodiadau ar gyfer sefydliadau manwerthu, detholiad braf o unedau arddangos, a goleuadau masnachol. Mae paneli, dyrnu, toriadau, siapio metel, weldio, a thechnegau addasu eraill wedi'u cynnwys.

Diwydiannau Eraill:

Mae nifer o ddiwydiannau ychwanegol, yn ychwanegol at y ddau a grybwyllwyd eisoes, hefyd yn defnyddio rhannau a chydrannau metel dalen. Mae meddygol, electroneg a'r diwydiannau olew a nwy yn rhai enghreifftiau o'r rhain. Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys diwydiannau fel telathrebu, y diwydiant modurol, ac adeiladu. Mae'n hanfodol dewis gwneuthurwr dur di-staen gyda gwybodaeth a sgil yn y rhan neu'r gydran benodol sydd ei hangen ar ôl ymchwilio i sawl cynhyrchydd dur di-staen.

Sut i ddylunio rhannau metel dalen:

Bydd gwybod hanfodion dylunio amgáu yn gwneud eich gwaith yn haws p'un a ydych chi'n creu eich lloc o'r dechrau neu'n defnyddio dyluniadau syml sy'n seiliedig ar dempledi.

Detholiad Metel:

Mae'r mathau o fetel a'u trwch yn ffactorau pwysig i'w hystyried. Dim ond rhai o'r deunyddiau cyffredin y mae HZPT yn eu cyflenwi yw Dur wedi'i Rolio Oer, Di-staen a Galfaneal, Alwminiwm a Chopr.

Radiws Plygu a Throi Metel:

Mae clostiroedd llenfetel yn cael eu gwneud gan ddefnyddio proses o'r enw “ffurfio oer,” lle mae'r metel yn cael ei glampio a'i blygu gan ddefnyddio brêc gwasg. Fel arfer ni ellir siapio metel yn gornel 90 gradd go iawn oherwydd hyn. Mae'r corneli wedi'u talgrynnu yn lle hynny.

Weldio:

Efallai y byddai'n well gennych gaeau wedi'u weldio â sbot neu gaeau wedi'u weldio'n llawn â sêm, yn dibynnu ar eich dyluniad llenfetel. Nid oes angen weldio ar lawer o ddyluniadau amgaead, fel ein siâp U nodweddiadol.

Pam Dewis HZPT?

Mae HZPT yn adnodd adnabyddus ar gyfer gweithgynhyrchwyr rhannau metel dalen. Rydym yn ymwybodol o'r sylfaen cwsmeriaid sy'n ehangu ar gyfer gweithgynhyrchu metel dalen. Am y rheswm hwn, rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n cleientiaid tra'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau a gweithredu technolegau blaengar. Rydym hefyd yn cyflenwi amrywiaethau o eitemau Diwydiannol, megis sgriw llyngyr, jack, siafft pto tractor, blwch gêr pto, rhannau fferm, a llawer o rai eraill. Am ragor o wybodaeth neu i drafod eich prosiect, cysylltwch â ni ar hyn o bryd.